Kontakt | Canesten

Kontakt

Dane kontaktowe
Bayer Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Tel. (+48 22) 5723500
Tel. (+48 22) 5723500
Fax: (+48 22) 5723555

Service Center Gdańsk
Olivia Tower, 10 piętro
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
Tel. (+48 58) 772 90 00

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000035338
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.340.000 zł

Zgłoszenia działań niepożądanych

W sytuacji wystąpienia działania niepożądanego lub wady jakościowej produktu firmy Bayer prosimy o przesłanie zgłoszenia do Działu Bezpieczeństwa Leków firmy Bayer.

  • Poprzez Formularz w języku angielskim:  https:// adversereactions.bayer.com
  • Poprzez Formularz w języku polskim: Formularz zgłoszenia  działania niepożądanego
  • Drogą mailową na adres:  dsiciomspoland@bayer.com (adres mailowy dostępny tylko w celu zgłaszania działań niepożądanych, pozostałe wiadomości będą odrzucane)
  • Listownie na adres: Dział Medyczny Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa
  • Przez Telefon: +48 22 572 39 76 czynny 24h/7 dni w tygodniu (z możliwością pozostawienia nagrania zgłoszenia poza godzinami pracy biura)

Działania niepożądane można zgłaszać również za pośrednictwem lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki/położnej, a także w Departamencie Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Informacja o produktach Bayer

W celu uzyskania informacji o produktach firmy Bayer prosimy o wysłanie zapytania poprzez formularz  kontaktowy.

Firma Bayer udziela jedynie informacji na temat swoich produktów i nie udziela porad medycznych. Najlepszym źródłem informacji medycznych jest lekarz lub farmaceuta.

Sponsoring konferencji z punktami edukacyjnymi 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.