Polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej “stroną internetową”) jest udostępniana przez Bayer Sp. z o.o. (zwaną dalej “nami” lub “my”). Więcej informacji dotyczących dostawcy strony internetowej można znaleźć pod adresem https://www.bayer.com/pl/pl/podpis-wydawcy

Postępowanie z danymi osobowymi

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych rozdziałach, podstawa prawna do obsługi Twoich danych osobowych wynika z faktu, że takie postępowanie jest konieczne, aby umożliwić funkcjonalność strony internetowej w sposób przez Ciebie wymagany.

Korzystanie z naszej strony internetowej

Uzyskanie dostępu do strony internetowej

Po wejściu na naszą stronę internetową Twoja przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego serwera www. Jest to wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić wymagane informacje. Aby ułatwić dostęp do strony internetowej, następujące dane są zbierane, wykorzystywane i przez krótki czas przechowywane:

 • adres IP
 • data i godzina dostępu
 • różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
 • oglądana treść (konkretna strona)
 • status kodu dostępu/HTTP
 • przekazana objętość danych
 • strona żądająca dostępu
 • przeglądarka, ustawienia językowe, wersja systemu operacyjnego i przeglądarki.

Ponadto, aby chronić uzasadnione interesy firmy Bayer, przechowujemy te dane przez ograniczony okres czasu. Dzięki temu możemy śledzić dane osobowe w przypadku próby lub dokonania nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów.

Ustawienia plików cookie

Co to są pliki cookie?

Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: (1)  funkcjonalne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszej strony internetowej byłaby ograniczona, oraz (2)  opcjonalne pliki cookie  używane do celów marketingowych oraz analizy aktywności na stronie. Poniższe tabele zawierają szczegółowy opis używanych plików cookie.

Pliki cookie wymagane ze względów technicznych

Nazwa cookie

Czas przechowywania

Cel i zawartość

PHPSESSID

1 godzina

Identyfikator przechowywania danych PHP.

UniqueID

6 miesięcy

Anonimowa identyfikacja długości wizyty dla celów optymalizacji strony. Nie zawiera danych personalnych.

WHGACE

1 dzień

Cookie używane do równoważenia obciążenia w celu zapewnienia prawidłowego działania witryny.

WHGCOOKIECONSENT

6 miesięcy

Zapamiętuje decyzje dotyczącą używania opcjonalnych plików cookie. Zapisuje twoją decyzje dotyczącą wyrażenia zgody lub jej braku na użycie opcjonalnych plików cookies. Żadne dane osobowe nie są zbierane w tym pliku cookie.

Youtube

 

Osadzamy pliki video z kanałów YouTube w trybie zwiększonej prywatności oferowanej przez YouTube. Ten tryb może zapisywać pliki cookie na twoim urządzeniu po kliknięciu na odtwarzaczu video YouTube, ale YouTube nie zachowuje danych mogących posłużyć do identyfikacji osoby. Więcej informacji znajduje się na stronie dotyczącej osadzania informacji YouTube: (https://support.google.com /youtube/answer/171780?hl=pl)

Z zastrzeżeniem zgody

Używamy opcjonalnych plików cookie tylko, jeśli uzyskamy Twoją uprzednią zgodę. Przy pierwszym wejściu na naszą Stronę internetową pojawi się baner z prośbą o wyrażenie zgody na użycie opcjonalnych plików cookie. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, plik cookie zostanie umieszczony na Twoim komputerze, a baner nie pojawi się ponownie, dopóki plik cookie będzie aktywny. Po wygaśnięciu trwałości pliku cookie lub jeżeli zostanie on aktywnie usunięty, baner pojawi się ponownie przy następnej wizycie na naszej Stronie internetowej i ponownie poprosi o Twoją zgodę.

Jak zapobiec wykorzystywaniu plików cookie

Można oczywiście korzystać z naszej strony internetowej bez wykorzystania jakichkolwiek plików cookie. W przeglądarce można w każdej chwili skonfigurować lub całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i mieć niekorzystny wpływ na łatwość obsługi naszej strony internetowej. W dowolnym momencie możesz się sprzeciwić używaniu opcjonalnych plików cookie, korzystając z odpowiedniej opcji wskazanej w powyższej tabeli (Patrz Opcjonalne pliki cookie (TAK\NIE)).

Analiza strony internetowej

Na naszej Stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics, usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
Google analizuje korzystanie z naszej Strony internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystywane są m. in. pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w powyższej tabeli (Patrz rozdział 2b - Opcjonalne pliki cookie). Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej (np. URL odsyłający, odwiedzone przez was strony, typ przeglądarki, ustawienia języka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostają przekazane do serwera Google w USA, gdzie są one przechowywane i analizowane. Ich wyniki są nam udostępniane w formie anonimowej. Twoje dane dotyczące użytkowania nie są w tym procesie połączone z Twoim pełnym adresem IP. Na naszej Stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimowości IP oferowaną przez Google, która usuwa ostatnie 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) adresu IP. Ponadto, Google posiada certyfikat w obszarze Ochrony prywatności w UE i USA, co zapewnia zachowanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzaniu danych przez Google w USA.
Istnieje możliwość wycofania zgody na korzystanie z analizy stron internetowych w dowolnym momencie, poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki przeglądarki Google lub zarządzanie zgodami w powyższej tabeli (Patrz rozdział 2b - Opcjonalne pliki cookie), w którym to przypadku zostanie wykorzystany typ pliku cookie opt-out. Obydwie opcje uniemożliwiają zastosowanie analizy strony internetowej dopóki korzysta się z przeglądarki, w której zainstalowano wtyczkę, lub nie usunięto pliku cookie opt-out.

Reklamy behawioralne z Google

Na naszej Stronie internetowej korzystamy z usługi reklam behawioralnych Google oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
Google analizuje korzystanie z naszej Strony internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystywane są m. in. pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w powyższej tabeli (Patrz rozdział 2b - Opcjonalne pliki cookie). Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej (np. URL odsyłający, odwiedzone przez was strony, typ przeglądarki, ustawienia języka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostają przekazane do serwera Google w USA, gdzie są one przechowywane i analizowane.

Wraz z Google jako naszym partnerem wykorzystujemy te dane w celu dostosowania reklam do twoich zainteresowań, ograniczenia wyświetlania powtarzalnych reklam, ewaluacji skuteczności kampanii promocyjnych oraz dla lepszego zrozumienia zachowania osób wchodzących na naszą stronę po wyświetleniu danej reklamy. Po odwiedzeniu innej strony internetowej z tak zwanej „Google Display Network” możesz zobaczyć reklamy pop-up dostosowane do twoich zainteresowań na podstawie danych zebranych na naszej stronie.

Istnieje możliwość wycofania zgody na przekazywanie danych Google dla potrzeb reklam behawioralnych w dowolnym momencie, poprzez zarządzanie zgodami w powyższej tabeli, w którym to przypadku zostanie wykorzystany typ pliku cookie opt-out, lub poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki przeglądarki Google.
Obydwie opcje uniemożliwiają przekazywanie danych Google dla celów reklam behawioralnych dopóki korzysta się z przeglądarki, w której zainstalowano wtyczkę, lub nie usunięto pliku cookie opt-out.


Za przetwarzanie przez Google danych zbieranych bezpośrednio na naszej stronie internetowej dla celów reklam behawioralnych odpowiada Google. Ponieważ nie sprawujemy kontroli w zakresie danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez inne firmy, nie jesteśmy w stanie dostarczać wiążących informacji na temat zakresu i celu przetwarzania danych. Dlatego zachęcamy do zasięgnięcia informacji o polityce prywatności Google oraz przetwarzania i okresu przechowywania danych osobowych. W chwili przygotowania naszej polityki prywatności informacje były dostępne na stronie Google Data Protection Guidelines for Advertising.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie. Możesz udzielić nam następujących danych na swój temat:

 • Imię, nazwisko, płeć oraz tytuł,
 • Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu)
 • Twoja wiadomość

Dane udostępnione za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy wyłącznie w ramach procesu rozpatrywania twojej wiadomości. Usuwamy te dane kiedy tylko przestaną być potrzebne do rozpatrywnaia lub podejmowania kolejnych kroków w związku z twoją wiadomością.

Usługi i treści zewnętrzne na naszej stronie

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi lub/i treści innych firm. Podczas korzystania z takich usług zewnętrznych lub gdy wyświetlane są treści firm zewnętrznych, z przyczyn technicznych wymieniane są informacje o komunikacji między tobą i odpowiednim dostawą.

Odpowiedni dostawca usług lub treści może przetwarzać dane do własnych dodatkowych celów. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą skonfigurowaliśmy usługi i treści dostawców, którzy przetwarzają dane we własnym zakresie w taki sposób, że komunikacja w celach innych niż prezentowanie ich usług lub treści na naszej stronie jest zablokowana lub odbywa się tylko po aktywnym włączeniu danej usługi. Ponieważ jednak nie mamy kontroli nad informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez osoby trzecie, nie jesteśmy w stanie dostarczyć wiążących informacji dotyczących zakresu i celu przetwarzania takich danych. Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych można znaleźć w oświadczeniach dotyczących ochrony danych dostawców, których usługi lub/i treści zamieszczamy oraz którzy są odpowiedzialni za ochronę danych w tym kontekście:

Informowanie o skutkach ubocznych oraz wadach jakościowych

Niniejsza strona nie jest przeznaczona do komunikacji na temat skutków ubocznych, braku działania leczniczego, błędnego podawania leków, fałszywych leków, stosowania leków niezgodnie z treścią ulotki, wad jakościowych ani innych kwestii związanych z bezpieczeństwem bądź jakością produktów firmy Bayer. Jeżeli chcesz zgłosić skutki uboczne albo złożyć skargę w związku z wada jakościową, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, lokalną placówką urzędu do spraw zdrowia albo wejdź na naszą stronę internetową, by zgłosić działanie niepożądane.

Jeżeli jednak chcesz zgłosić niepożądane skutki uboczne albo inne kwestie związane z bezpieczeństwem lub jakością produktów firmy Bayer, będziemy prawnie zobowiązani do rozpatrzenia twojego zgłoszenia i możemy skontaktować się z tobą, jeżeli zajdzie potrzeba wyjaśnień.

W związku z tym możemy być zmuszeni do złożenia zawiadomienia w sprawie twojego zgłoszenia do uprawnionego urzędzu do spraw zdrowia. W tym kontekście twoje zgłoszenie zostanie przekazane na warunkach pseudonimizacji danych, czyli takiego przetwarzania danych osobowych, które uniemożliwia identyfikację osoby składającej zgłoszenie. Możemy również przekazać zawiadomienie na warunkach pseudonimizacji danych innym firmom z naszej grupy oraz partnerom, z którymi współpracujemy. Te podmioty również będą zobligowane do powiadomienia uprawnionych urzędów do spraw zdrowia.

Przekazywanie danych osobowych dla potrzeb zakontraktowanych usług

Do przetwarzania twoich danych w pewnym stopniu będziemy korzystać z wyspecjalizowanych usługodawców. Są oni starannie przez nas dobierani i regularnie monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych, mogą oni przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i ściśle wg naszych wytycznych.

Przetwarzanie danych osobowych poza granicami Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe będą częściowo przetwarzane także w krajach znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), gdzie obowiązywać mogą niższe standardy ochrony danych. W takim wypadku zapewnimy należytą ochronę twoich danych osobowych, na przykład poprzez zawieranie umów z partnerami kontraktowymi (kopie umów dostępne są na życzenie), albo też poprosimy o twoją wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w taki sposób.

Informacje dotyczące praw

Następujące prawa są dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych:

 • Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu z powodu naszego uzasadnianego interesu, interesu publicznego lub profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i uzasadnione względu, które mają wyższość nad osobistymi interesami, prawami i wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych;
 • W dowolnym momencie można wycofać zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w powyższych rozdziałach opisujących przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody.

Aby skorzystać z tych praw, należy kierować wnioski na kontakt podany poniżej.

Kontakt

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do  BAYER sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 158, 02-326 Warszawa lub na adres Privacy.Poland@bayer.com

Jeżeli uważasz, że twoje dane osobowe nie są chronione we właściwy sposób albo nasza reakcja na twoją prośbę lub zgłoszenie w sprawie przetwarzania twoich danych osobowych jest dla ciebie niezadowalająca, masz prawo złożyć skargę do UODO – Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://www.uodo.gov.pl/

Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o prywatności może być od czasu do czasu aktualizowane. Aktualizacje Oświadczenia o prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach.

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.